ЈЕЗИЧКЕ НЕДОУМИЦЕ

ЈЕЗИЧКЕ НЕДОУМИЦЕ

„Волимо српски језик свакога дана помало.
Српски језик нема никога другог осим нас.“
Душан Радовић

КОНТАКТИРАТИ  СА   ИЛИ   КОНТАКТИРАТИ   НЕКОГА?

 ПРАВИЛНО  НЕПРАВИЛНО
 КОНТАКТИРАТИ СА НЕКИМ  КОНТАКТИРАТИ НЕКОГА
 Данас смо контактирали са нашим пријатељима.        Данас смо контактирали наше  пријатеље.

Објашњење:

Уз глагол КОНТАКТИРАТИ би требало употрбити именицу у инструменталу (контактирати са другом, познаниником и сл.), а не у акузативу( контактирати друга, пријатеља)
Било би пожељно да глагол КОНТАКТИРАТИ замењујемо нсшим речима СТУПИТИ У ВЕЗУ СА …, или ПОВЕЗАТИ СЕ СА
Нпр: Јуче је ступио у везу са другом из детињства.

     КАДА  ИАКО, А  КАДА  И  АКО?

ИАКО се пише састављено кад се употребљава у значењу МАДА, ПРЕМДА. У свим осталим случајевима се пише растављено.

На пример:
 Помоћи ћу вам иако сам уморан.
Кренули смо иако је почела олуја.
Ако можеш и ако знаш, помози.
Неће му бити ништа и ако падне.